Kezdőlap arrow Határon túli szervezetek arrow MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ)
MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) PDF Nyomtatás E-mail
A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 1990 októberében alakult Sepsiszentgyörgyön. Bíróságon 1991-ben lett bejegyezve, a 31/PJ/1991 számmal.
     Az Alapszabályzata szerint: "A szervezet célja a közösség képviselete és érdekeinek védelme. Tevékenysége ezért az identitástudat és az összetartozás erősítése, az örökölt nyelvi, kulturális, művészeti és tudományos ismeretek elsajátítása."1990-től segítette a Erdélyben magyarul tanulni vágyó csángómagyar diákokat. Ezt a tevékenységet 1992-től teljesen átvette a csíkszeredai Domokos Pál Péter Alapítvány. A 2005/2006-os tanévtől ismét az MCSMSZ ösztöndíjával válik lehetővé több csángó gyerek számára, hogy középiskolai tanulmányait magyar tannyelvű iskolában végezhesse Csíkszeredában. Jelenleg 81 diák részesül ebben az ösztöndíjban Csíkszeredában és 3 diák Székelyudvarhelyen, ami a szállás és az étkeztetés biztosítását jelenti.

 1990-92 között, Erőss J. Péter szerkesztésében, megjelentette a kétnyelvű Csángó Újság című havilapot a csángómagyarok számára. 1992-ben a lap Moldvai Magyarság címet kapta, szerkesztője Ősz Erőss Péter, kiadója pedig a Csángó Alapítvány.

1997 végén az MCSMSZ Moldvába, Bákóba költöztette felszerelését és irodát nyitott, és ezzel az MCSMSZ tevékenysége új fejlődési szakaszba lépett. Habár az iroda felszereltsége még nagyon kezdetleges és szegényes, a személyzet és az önkéntesek lelkesek és elkötelezettek.
    
Megalakulása óta harcolt a magyar nyelvű mise és oktatás bevezetéséért a moldvai csángómagyar falvak templomaiba és iskoláiba. Több alkalommal és helyszínen aláírásokat gyűjtöttek magyar nyelvű miséért és iskolai oktatásért, de a kérelmezők óhaját nem vette figyelembe sem a helyi római katolikus egyház, sem a tanfelügyelőség. A helyi sajtó is ellenségként, hazaárulókként mutatta be a magyar nyelvet óhajtó csángómagyarokat.
    
2000-től szervezett iskolán kívüli magyar nyelvoktatás kezdődött több Bákó megyei csángómagyar községben; e tevékenység miatt 2001-ben a helyi tanfelügyelőség pert indított az MCSMSZ ellen, kérve a Szövetség felszámolását.
    
2002-ben az MCSMSZ sorra pert nyer a bákói tanfelügyelőség indítványa ellen a törvényszéken, majd a bíróságon és a táblabíróságon is. Szintén ez évtől két moldvai csángómagyar településen, Klézsén és Pusztinán beindult egy-egy csoport, amely anyanyelvként tanulta a magyar nyelvet a helyi állami iskolákban heti 3 órában. Az iskolán kívüli magyar nyelvoktatás is újabb helyszínekkel bővült. Napjainkban 19 helyszínen zajlik oktatás, 14 településen már az állami oktatás keretein belül is: Külsőrekecsin, Klézse, Buda, Somoska, Lábnyik, Lészped, Pusztina, Frumósza, Magyarfalu, Trunk, Diószén, Csík falu, Bákó, Kostelek. Öt faluban iskolán kívüli tevékenységeket tartanak a tanárok: Lujzikalagor, Diószeg, Nagypatak, Gajdár, Pokolpatak. Közel 1400 gyereket sikerült eddig bevonni az oktatási programba, de ez megközelítőleg csak a tíz százaléka azoknak a gyerekeknek, akik még valamilyen szinten tudnak beszélni magyarul. A hatvan településből, ahol magyar szót lehet hallani az utcán, csak tizenkilencben van jelen az MCSMSZ.
   
2005-től az MCSMSZ igyekszik, hogy megfelelő körülményeket alakítson ki a különböző helyszíneken mind a tanárok lakhatása, mind a gyerekek oktatása szempontjából. Diószegen és Csík faluban, sikerült házat vásárolni, amit felújított a Szövetség, és jelenleg ott zajlanak az iskolán kívüli tevékenységek. Lábnyikban 2007 májusában szenteltük fel a „Gyerekek Házát”, amelyet alapítványok, egyesületek, illetve magánszemélyek támogatásával épített az MCSMSZ, és amelyhez hasonlót tervez más falvakba is. Külsőrekecsinben, ahol szintén egy telek tulajdonosa, most zajlanak az építkezési munkálatok, remélhetőleg novemberben a Gyermekek Háza tető alá kerül, és a jövő tanévet már a az új házban kezdhetjük el. 2007 nyarán, rengeteg huzavona után, Magyarfaluban is megtörtént egy telek vásárlása, amelyre szintén „Gyerekek Háza” építését tervezi. A telken található régi házat sikerült felújítani, jelenleg ott zajlanak az iskolán kívüli tevékenységek.
Tevékenysége során az MCSMSZ több, Moldvában zajló kulturális eseménynek támogatója, rendezője és házigazdája. Négy alkalommal szervezte meg a Szeret menti Népdalvetélkedőt, amelyre a 2007/2008-as tanévben már 19 településről érkeztek gyerekek. Minden tanévben sor kerül a Moldvai Magyar Szavalóversenyre, melyet hagyományosan Frumószán tart. Az MCSMSZ társzervezőként részt vett az első Bákó megyei Kisebbségek Napja elnevezésű országos rendezvényen, melynek házigazdája a George Apostu Kulturális Központ volt. Ugyancsak társszervezőként kapcsolódott be a Bákó megyében „Veszélyeztetett Örökség, Veszélyeztetett Kultúrák” című nemzetközi tudományos konferencia szervezésébe a Pro Europa Liga (Marosvásárhely), és a Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár) mellett.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének nagy szüksége van támogatókra és támogatásokra. Az MCSMSZ nagy történelmi pillanatok részese, és kár lenne elszalasztani az adódó lehetőségeket. Az iroda mindenki előtt nyitva áll, aki jó szándékkal lépi át küszöbét, és tudni kell, hogy a magyarság egyik legkeletibb hídfője. Az MCSMSZ helyzete nehéz, anyagi és emberhiánnyal küzd. Saját erejéből az asszimilációt nem tudja feltartóztatni.

Az MCSMSZ magyarországi társszervezetei az AMMOA (A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány) és a KEMCSE (Keresztszülők a Moldvai Csángmagyarokért Egyesület) amelyekkel hatékonyan együttműködik. Az MCSMSZ nyitott más civil szervezetekkel való együttműködésre is.
                        
Solomon Adrián
                           
elnök

Kapcsolat:

E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
www.csango.ro
Tel/Fax: +40-234/543-886
RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124, RO-600162 Bacău, Str. Cremenea Nr.2/D/1.
 
Következő >