Kezdőlap arrow Határon belüli szervezetek arrow Eötvös József Általános Iskola
Eötvös József Általános Iskola PDF Nyomtatás E-mail
Vásárosnamény

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE

 

Hitelt érdemlõ adattal arra nézve nem rendelkezik a város, hogy a településen mikor vette kezdetét az iskolai oktatás. A református egyház anyakönyve szerint már 1774-ben rendelkezett iskolával. Az anyakönyv 4. oldalán az „oskolamester” neve is szerepel:

„… Mándi Károly, aki a sárospataki kollégiumból hozatott oskolamesternek…”
A XVII. Században a nagyhírû pataki iskola a településen mûködõ református felekezetû elemi fokú iskolának ún. „anyaiskolája” volt. Hosszú éveken át az is maradt. Ehhez az „anyaiskolához” tartozott sok község elemi fokú iskolája, mint „partikula” vagyis az „anyaiskolának” kihelyezett résziskolája, alsóbb tagozata, elõkészítõ iskolája. A partikulában az anyaiskola tantervei és tankönyvei szerint tanítottak az anyaiskolából kiküldött tanítók, „oskolamesterek”. Az iskolai törvények is azonosak voltak és a tanulók a partikulában befejezett tanulmányaikat az anyaiskolában folytathatták. A partikulák tanítói a papnak készülõ nagyobb diákok közül kerültek ki. Õk rendszerint külföldi egyetemeken kívánták tanulmányaikat folytatni, s ennek anyagi alapját a partikulában végzett tanítással szerezték meg. A tanító a partikulákban lakást és kosztot természetben kapott, s ezen felül még pénzbeni vagy természetbeni juttatást. Ebbõl gyujtötte össze késobbi tanulmányainak gazdasági fedezetét. Az 1831-32-es tanévben 24 leány és 32 fiúgyermeket írtak be az iskolába. Az összes létszám 56 fõ, de a mulasztások igen magasak. Gyakori a 63, 50, 45 napos mulasztás. Emellett 6 fiú és 16 lány egyszer sem volt iskolában. „állandó beteg” 3 tanuló volt.

Az iskolák történetérõl hiteles feljegyzés kevés van. Az elsõ református felekezeti iskola 1781-ben nyílt meg, amelynek elsõ rektora Aszalay Mihály volt. A felekezeti iskola Lónyai Menyhért egyházi fõkurátor költségén épült fel, ki abban az idõben Magyarország miniszterelnöke volt. A felekezeti iskola 1910-ben szünt meg. Ugyanebben az évben az izraelita hitközségnek is volt külön felekezeti iskolája Weinberg Mór tanítóval. A községben mûködött egy magán elemi iskola Szabó Lilla tanító vezetése mellett nyílvánossági joggal. Ez iskolában fõként a földesurak gyermekei jártak nemcsak Naményból, hanem a közelebbi vidékrõl is. Az állami iskola 1904-ben szerveztetett és 1904. szeptember 1-jén nyílt meg 3 tanerõvel. Elsõ igazgatója Kántor József, a tantestület tagjai Dicsnyei Mária és Weinberg Mór. Ez utóbbit az izraelita elemi iskolából vette át az állam. Ez évben a tankötelesek száma elérte a 280-at, átlagosan 80 tanuló jutott egy tanerõre. De mivel sok olyan tanuló akadt, akik 10-11 évig csak az elso osztályba iratkozhattak be, így az elsõ osztály létszáma 110 és 120 fõ között váltakozott. Az iskola bérelt helyiségekben volt elhelyezve. 1905-ben épült fel az emeletes állami iskola 3 tanteremmel és 1 igazgatói lakással. Ez évben az iskolát tanerõssé fejlesztette az állam. Ezt az iskolát református felekezeti a református egyház felsõbb egyházi hatóságainak jóváhagyása mellett 1910-ben egyelõre 25 évre beszüntette, s eközben az állami iskola örvendetes fejlõdésnek indult. 1928-ban az államkincstár a község támogatásával a Rákóczi úton egy újabb két tanerõs iskolát építetett tanítói lakással együtt. Azonban már 1929-es esztendõben az 5 tanterem kevésnek bizonyult a tanulók befogadására, ezért a község átalakította az igazgatói lakást és irodát tantermekké. 1942-ig valamennyi iskola 6 osztályos elemi népiskola, 1942-tõl átalakulnak 8 osztályos népiskolává. Az épületek állaga és a tantermek tárgyi felszereltsége igen sok kívánnivalót hagy maga után. Ez a felekezeti iskolákban minduntalan visszatérõ és megoldhatatlannak látszó gond. 1945 után az oktatás helyzete megváltozik. A fordulat évében az iskolák államosítása létrejön, a továbbtanulók száma fõiskolán és egyetemen jelentõsen emelkedik (évente 50-150 fõ), s Vásárosnaményban is 1952-ig több új, a kulturális lehetõségeit jelentõsen kiszélesítõ oktatási és népmûvelési intézmény, továbbá közegészségügyi szervek jönnek létre, megváltozik a foglalkoztatottsági és keresõ arány is. 1948-ban megtörtént az iskolák államosítása, majd fokozatosan megteremtõdik a személyi és tárgyi feltételei annak, hogy mindenki tanuljon legalább 8 osztályos általános iskolában, s azt minél többen be is fejezzék. Mindezek eredményeként fokozatosan csökkent az analfabéták, a csak néhány osztályt végzettek száma. 1952-ben Vásárosnaményban középiskola nyílt. Ezek következtében nõtt a tanult emberek száma.    

Igazgató: Filep SándorKapcsolat:

Eötvös József Általános Iskola
4800 Vásárosnamény
Rákóczi utca 6-12

Telefon/Fax: 06-45/470-227
06-45/470-225, 06-45/472-176

E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
 
< Előző   Következő >