Kezdőlap arrow Határon belüli szervezetek arrow TÁRSASÁG A KÁRPÁT-MEDENCE MAGYARSÁGÁÉRT
TÁRSASÁG A KÁRPÁT-MEDENCE MAGYARSÁGÁÉRT PDF Nyomtatás E-mail


Egyesületünk célja és feladatai:

 • a Kárpát-medencei magyarság érdekeinek, kulturális örökségének, az anyanyelvi oktatás-nevelés fennmaradásának és fejlesztésének, a határainkon túli fiatalokat megillető, magyar nyelvű felsőoktatási intézmények létrehozásának és működtetésének következetes képviselete,
 • a mesterséges határokkal szétválasztott magyar nemzet létbiztonságának, a nemzetrészek egymásra utaltságának, közös érdekeinek széles körű megismertetése, képviselete, határainkon innen és túl.

2005-07 évi, fontosabb akcióinkat az alábbiakban foglaljuk össze: 

 • Részt veszünk a Kárpát-medencei, magyar tannyelvű oktatási intézmények jobb működési feltételeit, a magyar gyermekek esélyegyenlőségét elősegítő, közérdekű akciókban,
 • Minden szinten támogatjuk a Kárpát-medence táj- és természetvédelmi értékeinek megőrzését, ennek érdekében kapcsolatokat építünk a határainkon túl, magyar kezdeményezésre létrejött, vagy más nemzetek tagjai mellett magyar részvétellel működő természetvédelmi szervezetekkel.
 • Küzdünk a magyar nemzetrészek ENSZ és Európai Alapokmányokban biztosított, kisebbségi sorsban élő közösségi és nyelvhasználati, oktatási, kulturális jogainak tiszteletben tartásáért,
 • Pályázati együttműködést kezdeményezünk az Európai Unió közösségi programjai által támogatott civil szervezetek együttműködésnek elősegítésére,
 • Szilárd meggyőződésünk, hogy a határainkon túli nemzetrészek fennmaradását csak a közösségi autonómia keretében biztosítható jogok képesek biztosítani. Ennek érdekében támogatjuk az autonómiáért következetesen fellépő magyar szervezetek jogvédő küzdelmét,
 • Felemeltük a szavunkat a határainkon túl működő magyar oktatási intézmények törvényes jogainak korlátozásával szemben, így: a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna református líceum sportpályájának törvény-ellenes lezárása , valamint a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem magyar oktatóinak kizárása ellen (aláírások gyűjtésével, a román és az európai parlamenti politikusokhoz intézett angol nyelvű levelekkel). Határozott álláspontunk van abban a tekintetben, hogy a kisebbségbe szorult magyar nemzetrészek megmaradását csak a többségi államok által elismert, önálló, felsőfokú oktatási intézmények fenntartása segítheti elő.
 • 2005 szeptemberben Székelyföld - Szombatfalva árvízkárosultjainak adományokat szerveztünk és továbbítottunk, a Rákóczi Szövetséggel együttműködve
 • Máramarosszigeten átvállaltuk a szórvány-magyarság egyetlen középfokú, oktatási intézménye, a Leövey Klára magyar tannyelvű líceum internet-költségeit,
 • Délvidéken felléptünk az 1944-45-ös mészárlás áldozatai méltó emlékének helyreállítása, valamint a magyar-verések és a jogsértések kivizsgálása ügyében,
 • 2006-ban jelentős, 1 millió Ft összegű támogatást nyújtottunk a Nagybányai Teleki Magyar Ház idegen tulajdonrészének kivásárlásához, a szórvány-magyarság kulturális központjának megőrzése és fejlesztése érdekében.
 • Egyesületünk 1956 ötvenedik évfordulójára egyedi, a Kárpát-medencei fiatalságnak szóló, történelmi dokumentum-filmet készíttettünk, amit DVD lemezeken a Kárpát-medence 1500 magyar nyelvű iskolájába juttattunk el,  a helyi civil szervezetek közreműködésével.
 • Minden határainkon kívülre került területen fontos nemzeti érdeknek tekintjük a Kárpát-medencei magyarság kulturális örökségének védelmét, a történelmi épület-állomány, magyar könyvkiadás, könyvtárak, temetők biztonságának fenntartását, a történelmi magyar egyházak működési feltételeinek javítását, a magyar zene és irodalom hagyományainak tiszteletét.
 • Tevékenyen részt veszünk a civil szervezetek által megfogalmazott nemzeti, egyetértési minimum kialakításában, mert meggyőződésünk, hogy ennek kialakítása és újraélesztése a Kárpát-medencében élő, a folyamatos jogfosztásra épülő asszimilációs törekvések hatása alatt fogyatkozó magyarság fennmaradásának létérdeke.

Budapest, 2008 május 25. 

                                                Éhn József

                                                     az Egyesület elnöke

 
< Előző   Következő >